DJ-LikeBox

Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Opłaty można uiszczać miesięcznie lub semestralnie.

Cena kursu za cały rok szkolny podzielona jest na 10 rat miesięcznych bądź dwie opłaty semestralne.

W naszej szkole nie ma ukrytych kosztów i oraz wpłat za wpisowe.

W ramach promocji oferujemy zniżki dla rodzeństw.

Konto szkoły:

Britannia Centrum Nauczania Języka Angielskiego
ul. Cylichowska 23 C, 04-769 Warszawa
NIP: 527-161-29-18
Nr konta: 50 1020 5558 1111 1291 2720 0019
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko ucznia + miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

 

NASI PARTNERZY